Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΠΟΛ. 1045/24-03-2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Με την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν. 4446/2016, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:
«ε) […] Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

»i) 0-2 έτη καμία μείωση
»ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%)
»iii) 6-9 έτη μείωση εικοσι πέντε τοις εκατό (25%)
»iv) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).
[…]».

2. Η Πολ. 1045/24-03-2017 του ΥΠΟΙΚ, στην 2η σελίδα (τελευταία δύο εδάφια), που ερμήνευσε την ως άνω διάταξη, αναφέρει:

«Η αξία της παροχής σε είδος μειώνεται από το τρίτο έτος κυκλοφορίας του οχήματος και μετά (παλαιότητα που προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του διεθνώς) και σύμφωνα με την κλίμακα που ορίζει η διάταξη.

»Συνεπώς, τα οχήματα με ημερομηνία κυκλοφορίας έως και 2 έτη πριν από το κρινόμενο έτος δεν θα έχουν καμία μείωση στο ποσό της παροχής σε είδος, π.χ. αν το έτος κυκλοφορίας είναι το 2014, τότε μέχρι και το φορολογικό έτος 2016 (δηλαδή για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθούν το 2017) δεν θα υπάρχει μείωση».

3. Η § 1 του άρθρου 31 του Ν. 4172/2013 που αναφέρεται στις αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) των αυτοκινήτων για την μείωση της εκεί παλαιότητας των αυτοκινήτων (οχημάτων), αναφέρει:

«Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ […]».

Σημειώνεται ότι τα ίδια αναφέρει και η Πολ. 1076/2015, που ερμήνευσε τις αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια).

4. Από τα παραπάνω εκτεθέντα, προκύπτει ότι, η παλαιότητα των αυτοκινήτων μέχρι σήμερα, προσμετράται από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του οχήματος, ανεξάρτητα εάν αγορασθεί την 1η ή την τελευταία ημέρα του έτους.

Συνεπώς, στο παράδειγμα της εγκυκλίου 1045/2017 (που αναφέρουμε στην παρ. 2), η αξία της παροχής σε είδος έχει μείωση 10%, καθότι προσμετράται και το φορολογικό έτος 2014 (ολόκληρο), οπότε για το φορολογικό έτος 2016 για το οποίο θα υποβληθεί η δήλωση το 2017, συντρέχει η προϋπόθεση των τριών ετών (2014, 2015 και 2016) που απαιτεί ο νόμος.

Τα ανωτέρω, τα θέσαμε υπόψη της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΟΙΚ και ζητήσαμε να διορθωθεί και να εκδοθεί ορθή επανάληψη της εν λόγω εγκυκλίου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *