Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

ΔΕΑΦ Β 1036897 ΕΞ 2017 -ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ

Με την Δ.Λ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1036897 ΕΞ 2017 της  ΑΑΔΕ με θέμα " Έκπτωση δαπάνης αγοράς φυσικού αερίου κατά την εισφορά κλάδου από την εταιρεία «…………..» στη νεοϊδρυόμενη εταιρεία «…………...», με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 80Α του ν.4001/2011 και του ν.2166/1993". διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Δεδομένου ότι η εν λόγω εισφορά πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 80Α του ν.4001/2011 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993 και επομένως το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα που προκύπτει κατά τη μεταβατική περίοδο από την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης και μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω εισφοράς περιλαμβάνεται στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της εισφέρουσας εταιρείας, η «……………….» δύναται να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της την εν λόγω δαπάνη αγοράς φυσικού αερίου (μέσω του κόστους πωληθέντων) το φορολογικό έτος 2016.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. ΔΕΑΦ Β 1036897 ΕΞ 2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUG1TNXg3R1R6NVk/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *