Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Κατατέθηκε χθες στην Βουλή στο σχέδιο νόμου  με θέμα " Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις " η  τροπολογία  989/147/27.3.2017 για την  Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης  για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις.
 Ειδικότερα,
 Με την υπόψη τροπολογία, συμπληρώνονται διατάξεις του ν.2523/1997. σχετικά με την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών. 
 Προβλέπεται: 
- Η  αναστολή λειτουργίας, αποκλειστικά της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, αντί του συνόλου των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του επιτηδευματία, που ισχύει σήμερα, σε περίπτωση διαπίστωσης των αναφερομένων φορολογικών παραβάσεων και επανακαθορίζεται η χρονική περίοδος ισχύος της αναστολής αυτής, κατά περίπτωση
-Η  δυνατότητα επιβολής, σε κατηγορίες υπόχρεων που προσδιορίζονται με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ειδικής χρηματικής κύρωσης αντί της αναστολής λειτουργίας, κυμαινόμενη από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. κατά περίπτωση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των οριζομένων, κ.λπ.
Δείτε ολόκληρη την τροπολογία.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOFdSUzlNWWxNV3M/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *