Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

ΔΕΑΦΒ 1075807 ΕΞ2016- ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 10% ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1075807 ΕΞ11.5.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με  θέμα " Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σε περίπτωση διανομής του." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι το πιο πάνω ποσό έχει συμπεριληφθεί στα φορολογητέα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ως έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογικού έτους 2014, συνάγεται ότι σε περίπτωση διανομής του, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013.  ....
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦΒ 1075807 ΕΞ2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOExnQXAydl9ib0k/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *