Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

N.4387/2016- Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 85/12.5.2016  ο  Νόμος  4387/12.5.2016 του νέου Ασφαλιστικού  που περιλαμβάνει και φορολογικές διατάξεις με θέμα " Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων"
 Οι κυριότερες φορολογικές αλλαγές που επέρχονται με το νόμο αυτό  απαριθμούνται παρακάτω. 
 1) Ορίζεται νέα κλίμακα υπολογισμού του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα Η νέα κλίμακα αποτελείται από τέσσερα (4) κλιμάκια(από 3) και ο ανώτερος συντελεστής αυξάνεται σε 45% πάνω από 40001€(από 42% πάνω από 42000€). Τα μεσαία εισοδήματα έχουν ένα μικρό όφελος από την νέα κλίμακα το οποίο όμως  εξανεμίζεται από την αύξηση της έκτακτης εισφοράς.  
2)Μειώνεται σε 1900€(από 2100€) μέχρι 20.000€(από 21.000€) η μείωση του φόρου από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα  τέκνα. Η μείωση ανέρχεται στα 1950€ για το φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο και σε 2000€  για 2 εξαρτώμενα τέκνα και σε 2100 για 3 εξαρτώμενα τέκνα. Πάνω από 20.000€ το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 10€(από 100€) ανά χίλια 1.000€. Σημειώνεται ότι η μείωση δεν ισχύει για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
3)  Ορίζεται ότι εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις αποτελούν κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
 4)Τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις φορολογούνται αθροιστικά με αυτά από επιχειρηματική δραστηριότητα,(από 26% μέχρι 50.000€ και 33% πάνω από 50.000 € που φορολογούντο με  άλλη κλίμακα) ενώ τα εισοδήματα από ατομική αγροτική επιχείρηση, φορολογούνται  με την νέα κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων (από 13% που φορολογούντο) Οι μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ν. 4172/2013( δηλαδη 1900 €) δεν εφαρμόζονται στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
5)Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων σε 15%. (από 10%)
6) Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία(ενοίκια) φορολογείται πλέον με την νέα κλίμακα
 με συντελεστές 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ,(από 11%)
  35% για εισοδήματα από 12.001 ευρώ έως και 35.000 ευρώ(από 33% για πάνω από 12.000€)
και με συντελεστή 45% για υπερβάλλοντα εισοδήματα από 35.001€.(από 33%)
7) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  με νέα κλίμακα( με ανώτερο συντελεστή 10% για εισοδήματα πάνω από 220.000€) και υπολογίζεται πλέον με οριακούς συντελεστές, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να εφαρμόζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του .
8)
Προβλέπεται εφεξής ένας συντελεστής οριζόμενος σε 29% για τη φορολόγηση των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αναφερόμενοι υπόχρεοι (ΟΕ, ΕΕ, Συναιτερισμοί, Κοινωνίες αστικού , Κοινοπραξίες κ.λ.π.) που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Επέρχεται δηλαδή εξομοίωση με τους υποχρέους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.(Σήμερα προβλέπεται συντελεστής 26% για φορολογητέο εισόδημα κάτω των 50.000 ευρώ και 33% για φορολογητέο εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ).Σημειώνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα αυτά δεν θα διενεργείται  παρακράτηση φόρου  μερισμάτων 15%.
* Τα ανωτέρω  έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ η παρακράτηση της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με την νέα κλίμακα αρχίζει να πραγματοποιείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εξής.
(άρθρο 112)
 
9) Καταργείται το ειδικό τέλος πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. που προέβλεπε το άρθρο 12 του ν. 4346/2015.
(άρθρο  113)
 10) Με τις διατάξεις του άρθρου 115 καθιερώνεται για όλα τα έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα (barcode) ή εικονοστοιχείου (pixel) ή και οι δύο σημάνσεις, που  φέρουν σε ευδιάκριτο εξωτερικό σημείο του εντύπου
(άρθρο 115) 
 11 ) Με τις διατάξεις του άρθρου 116 οι εκδότριες επιχειρήσεις περιοδικών και εφημερίδων, καθημερινού και περιοδικού τύπου, υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία κόστους των αγαθών που περιλαμβάνονται στις εκδόσεις τους ως "προσφορές". Η υποβολή των στοιχείων γίνεται με ειδική ηλεκτρονική δήλωση. Η υποβολή των στοιχείων γίνεται διακεκριμένα για κάθε έκδοση σε χρόνο προ της δημοσίευσης κάθε εφημερίδας ή περιοδικού το οποίο φέρει προσφορές.
 (άρθρο 116)
12) Με τις διατάξεις του άρθρου 117 δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2016, με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού πριν την άρση ακινησίας, ως εξής: 
α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,
β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, κ.λ.π
(άρθρο 117)
13) Τέλος  με την § 10 του άρθρου 38 προβλέπεται ότι : Από 01/07/2016 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου(Προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΟΙΚ και Εργασίας)
(άρθρο 38)
Κατεβάσετε τον Ν.4387/2016,
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUEZ2cUxjS2FuWVE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *