Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

ΔΕΑΦ Β' 1076528 ΕΞ 2016-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β' 1076528 ΕΞ18.5.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Χρόνος παρακράτησης και
απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα που προκύπτει από τα μαθηματικά αποθέματα ασφαλιστικών εταιρειών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Ως ημερομηνία εγγραφής του σχετικού εισοδήματος σε πίστωση του δικαιούχου ή εγγραφής αυτών στον οικείο λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας, προκειμένου για την παρακράτηση και απόδοση του φόρου με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, νοείται όχι η 31.12.2015 αλλά ο χρόνος ολοκλήρωσης των σχετικών εγγραφών που απαιτούνται για το κλείσιμο του ισολογισμού και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, με το παρόν γίνεται δεκτό ότι ο σχετικός φόρος πρέπει να αποδοθεί με τη δήλωση που προβλέπεται στην ΠΟΛ.1011/2.1.2014 απόφαση ΓΓΔΕ, στον χρόνο κλεισίματος του ισολογισμού και κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως αυτός ειδικότερα ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. ή του ν. 4308/2014, κατά περίπτωση, ανάλογα με το φορολογικό έτος.
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β' 1076528 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQWZIOVZXQkttVjQ/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *