Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Κατατέθηκε η τροπολογία για την μείωση του αφορολογήτου ορίου  και την σύνδεσή του με τα εξαρτώμενα τέκνα  και την αύξηση σε 29% του συντελεστή των κερδών των προσωπικών εταιρειών από επιχειρηματική δραστηριότητα που τηρούν απλογραφικά βιβλία(εξομοίωση του με τα διπλογραφικά βιβλία)
Ειδικότερα,
1. Η προβλεπόμενη μείωση του φόρου εισοδήματος αναπροσαρμόζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100)ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. (Με τη ρύθμιση στο κατατεθέν νομοσχέδιο η μείωση του φόρου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για εισοδήματα έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανεξάρτητα του αριθμού των τέκνων του φορολογούμενου). 
 2.  Ορίζεται ότι εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις αποτελούν κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. (Με τη ρύθμιση στο κατατεθέν νομοσχέδιο οι άμεσες ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, με εξαίρεση τις πράσινες και συνδεδεμένες, αποτελούν κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα).
3.   Προβλέπεται εφεξής ένας συντελεστής οριζόμενος σε 29% για τη φορολόγηση των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αναφερόμενοι υπόχρεοι που τηρούν απλογραφικά βιβλία. (Σήμερα προβλέπεται συντελεστής 26% για φορολογητέο εισόδημα κάτω των 50.000 ευρώ και 33% για φορολογητέο εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ).
Δείτε την τροπολογία
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNEg1R2F1NGJpOHM/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *