Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

ΔΕΛ Β 1077652 ΕΞ 2016 -ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗ Π.Ε.Π. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3888/2010

Mε την  Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1077652 ΕΞ 17.5.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την έκδοση και περαίωση πράξεων επιβολής προστίμων βάσει ν.3888/2010 ύστερα από τη δημοσίευση του ν.4337/2015" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Δεδομένων των ανωτέρω, οι πράξεις προσδιορισμού προστίμων που αφορούν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. για υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010 και για τις οποίες προκύπτουν νέα επιβαρυντικά στοιχεία κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3888/2010, προσδιορίζονται πλέον σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4337/2015, χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης στο ένα πέμπτο (1/5) στο πλαίσιο διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Β 1077652 ΕΞ 2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcmI1NFFYaFQzRVk/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *