Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016 -ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Mε την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ30.5.2016  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση εσόδου από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι αφενός μεν η κηρυχθείσα σε πτώχευση εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται για τον σκοπό ολοκλήρωσης της πτωχευτικής διαδικασίας και αφετέρου, όλα τα έσοδα που αποκτά στο στάδιο αυτό θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προκύπτει ότι το εισόδημα από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται κατά το άρθρο 146 του ΠτΚ, ήτοι ανά μονάδα αντικειμένου, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης του άρθρου 84 του ΠτΚ, λόγω του ότι με το δεύτερο δημόσιο πλειστηριασμό δεν επιτεύχθει η πώληση της επιχείρησης ως συνόλου, φορολογείται ως έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4172/2013.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016 .
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peURudURJcEVYdHc/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *