Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αναρτήθηκε στο site του Ευρωπαικού Κέντρου Οικονομικών & Φορολογικών Αναλύσεων σχέδιο τροπολογίας για την παράταση στην υποβολή των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με ενημερωσή τους από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου.
                                    Τροπολογία
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ειδικά για την χρήση η οποία έληξε την 31-12-2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012 ,μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους ,η Ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τίς Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τιςΙ.Κ.Ε. αντίστοιχα, λήγει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.
Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ,στην ιστοσελίδα η σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκειται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *