Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Με την  Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2.6.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα
* Οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές αλλά προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία (λογιστικός τρόπος προσδιορισμού).
Τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων. ....
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUkFoZjFfNHJiRkU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *