Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

ΜΕΧΡΙ 27/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΚΑΙ ΑΝΑΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ 3 ΔΟΣΕΩΝ Φ.Ε.Φ.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθές  στην Βουλη στο σχέδιο νόμου με θέμα  "«Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας - Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις" επερχονται οι παρακάτω αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία.
Ειδικότερα 
1 Τροποποιείται η διάταξη σχετικά με τον χρόνο καταβολής του φόρου εισοδήματος, ώστε οι προβλεπόμενες τρεις δόσεις να καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, ανεξάρτητα δηλαδή από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης. Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 και τα επόμενα. 
2. Η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Ιουνίου 2015 για τις προβλεπόμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, παρατείνεται έως και τις 27 Ιουλίου 2015. 
3. Η ισχύουσα σήμερα προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών για την έκδοση απόφασης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης επί ενδικοφανών προσφυγών τροποποιείται σε προθεσμία εκατόν είκοσι (120) ημερών. Η νέα αυτή προθεσμία ισχύει και για τις ενδικοφανείς προσφυγές των οποίων η προθεσμία δεν έχει συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης της υπό ψήφιση τροπολογίας στη Βουλή. 
Δείτε ολόκληρη την τροπολογία. https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pajFYM245VVF6ZUk/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *