Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

ΔΕΛ Β 1065604 ΕΞ.2015-ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ AUTOHELLAS ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Mε την Αριθμ. ΔΕΛ Β 1065604 ΕΞ /11.5.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1149/16.6.2015)  με θέμα "Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ−Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951Β΄) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών ενοικίασης αυτοκινήτων που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας AUTOHELLAS ΑΤΕΕ με Α.Φ.Μ. 094005806 και των πελατών της" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
1. Εξαιρούμε την εταιρεία AUTOHELLAS ΑΤΕΕ με Α.Φ.Μ. 094005806 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000/ΦΕΚ 951 Β΄/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά ενοικίασης αυτοκινήτων που καταρτίζει με τους πελάτες της. 
 2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                                   Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 
                                                  Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
                                                          ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *