Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε, Ε.Π.Ε & Ι.Κ.Ε.

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή από το Υπουργείο Οικονομίας  Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού τροπολογία στο σχέδιο Νόμου με θέμα «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑΜΕΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα»
Ειδικότερα,
Παρατείνεται, ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2014, μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των Ανώνυμων Εταιρειών (ΑΕ), Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ),  ο χρόνος σύγκλισης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) για τις ανωτέρω εταιρείες. (Σήμερα, ο χρόνος σύγκλισης της ΓΣ ορίζεται εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για τις ΑΕ, τεσσάρων (4) μηνών για τις ΙΚΕ και τριών (3) μηνών για τις ΕΠΕ.)
Επίσης παρατείνεται και η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ.
Δείτε την Τροπολογία.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRDdfeUx0UkY0QUU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *