Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

ΔΕΑΦ Β 1081633 ΕΞ2015-ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ (Ν) ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Με την Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1081633 ΕΞ 15.5.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) της τμηματικής έκπτωσης της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Ενόψει της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, σας γνωρίζουμε ότι το ποσό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του ν. 4093/2012 των χρήσεων 2012 και 2013, για το οποίο απομένει αναπόσβεστο υπόλοιπο (3/5 και 4/5, αντίστοιχα), με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994, προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των αντίστοιχων φορολογικών ετών 2014 έως και 2017, που εκπίπτει εξωλογιστικά (1/5) στο φορολογικό έτος 2014, συμπληρώνεται στον κωδικό 059 του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *