Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

ΠΟΛ.1118/2015-ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ

Mε την Πολ.1118/11.6.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1138/12.6.2015 τεύχος Β')  με θέμα "  Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet»." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
1. α) Στην πρώτη παράγραφο της περίπτωσης 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) απόφασης Υπουργού Οικονομικών οι λέξεις: «στο τμήμα Μητρώου» αντικαθίστανται με τις λέξεις: «στο τμήμα ή γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης».
β) Στην τελευταία παράγραφο της περίπτωσης 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) απόφασης Υπουργού Οικονομικών προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά στις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές (Πρεσβείες− Προξενεία) που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, ο κλειδάριθμος θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή από τη
Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. στη δηλωθείσα διεύθυνσή τους».
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1118/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNTZNSVd6WGRBczg/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *