Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Α.Π. 569143/2018 -ΜΕΧΡΙ 31/8/2018 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Με την Α.Π. 569143/2.5.2018  του  ΕΦΚΑ με θέμα  " 
Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016''
διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
 Ειδικότερα,
ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 11/07.03.2018.
 Σε συνέχεια της εγκυκλίου 11/2018, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 και του άρθρου 36 του Ν.4387/2016,
σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το αρ. πρωτ. Φ80000/18056/419/2018/28.03.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο παρατείνεται μέχρι 31.08.2018, η προθεσμία που είχε τεθεί στην ενότητα Ε' του αρ. Φ80000/οικ.58967/77/Δ29.17/2017 εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ (31.03.2018).

Συγκεκριμένα, παρατείνεται μέχρι 31.08.2018 η προθεσμία είτε για την υποβολή συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης για το χρόνο ασφάλισης στο δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, είτε για ανάκληση της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης.
Δείτε ολόκληρη την Α.Π. 569143/2018  Eδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *