Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή στο Σ/Ν του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις" επέρχονται οι παρακάτω φορολογικές ρυθμίσεις
Ειδικότερα,
1) Εισάγεται απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου (SWΑΡ) στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή της 1332/15.11.2017 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 3995), τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.
2) Ρυθμίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (υποβάλλεται  μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους -  για το Φ.Ε 2017  υποβάλλεται μέχρι 29/6/2018) και  καταβολής των δόσεων  φορολογικού έτους 2017 και επόμενων, προκειμένου να διατηρηθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των  6 δόσεων. Η 1η δόση 31/7/2018, η 2η δόση 31/8/2018, η 3η δόση 28/9/2018, η 4η δόση 31/10/2018, η 5η δόση 30/11/2018 , η 6η δόση 31/12/2018.
3) Παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018 η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 για καταβολή εφάπαξ πάγιων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής, αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης των περιπτώσεων β', γ' και δ' των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.
 4) Προβλέπονται  ρητά μεταξύ άλλων οι απαλλαγές από φόρους των αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται, αφενός στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων με πλήρη ατέλεια κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση της Βιέννης της 18.4.1961 περί των διπλωματικών σχέσεων κλπ
5) Παρέχεται, για το 2018, η δυνατότητα να επιλέγεται από τους κατόχους οχημάτων τα οποία έχουν τεθεί από αυτούς σε ακινησία, να αίρουν την ακινησία και να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την διάρκεια της χρήσης αυτού, ήτοι για διάρκεια ενός (1) μηνός με την καταβολή των 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για διάρκεια τριών (3) μηνών με την καταβολή των 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, και για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες με την καταβολή των δωδεκάτων που απομένουν συν (+) 2/12.
6) Επεκτείνονται για τον εκκαθαριστή νομικού προσώπου, τον εκτελεστή διαθήκης και τον εκκαθαριστή κληρονομιάς οι διατάξεις που ισχύουν για τον σύνδικο πτιόχευσης. σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) με την καταβολή του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ ή/και Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑ1Ι) για το ακίνητο που μεταβιβάξετα. κάθε φορά. χωρίς να απαιτείται πλέον η ρύθμιση ή εξόφληση του φόρου και για τα υπόλοιπα ακίνητα.
Δείτε την τροπολογία Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *