Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΠΟΛ.1078/2018-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΗΝ ΠΣΑΑ


Με την  Πολ.1078/27.4.2018  του Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1634/10.5.2018  τεύχος Β)' με θέμα" Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β' 3053) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 190) " ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα          Άρθρο 1
       Κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
Ορίζεται ο κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών ως προς τις οποίες η Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή, σε διμερή βάση, την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΠΣΑΑ), με βάση τις δηλώσεις βούλησης εκ μέρους όλων των Δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ ως προς το έτος της πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών, ως εξής: ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1078/2018.Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *