Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

ΔΕΑΦ Β 1066017 ΕΞ 2018-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΜΕΔΑΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝ 89/67 ΟΤΑΝ ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥΣ


Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1066017 ΕΞ 27.4.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Υποβολή δηλώσεων από τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει του α.ν.89/1967 σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας εγκατάστασής τους " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα 
Προκειμένου να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη μίας εταιρείας που ανακαλείται η άδεια ένταξής της στον α.ν.89/1967 κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, θα πρέπει να προσδιορισθούν τα
αποτελέσματά της από την έναρξη του φορολογικού έτους μέχρι τον κρίσιμο χρόνο της ανάκλησης με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν.89/1967, και στη συνέχεια από τον χρόνο αυτό μέχρι το τέλος του οικείου φορολογικού έτους, με τις γενικές διατάξεις. Για τον σκοπό αυτό και δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση διατηρείται η νομική προσωπικότητα της αλλοδαπής ή ημεδαπής εταιρείας θα υποβάλλεται μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους η οποία θα περιλαμβάνει τα φορολογητέα εισοδήματα ολόκληρου του φορολογικού έτους όπως αυτά προσδιορίζονται ως άνω.

Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση ένταξης στη διάρκεια του φορολογικού έτους ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας στο καθεστώς του α.ν. 89/1967.
Δε'ιτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1066017 ΕΞ 2018  Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *