Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΥΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΕΝΤΥΠΟ Φ-01.044)

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση υποβολής, μέσω διαδικτύου, μέχρι 31/12/2016 (εξαιρετικά μόνο για το Φ.Ε. 2015) και της βεβαίωσης εισοδημάτων (έντυπο Φ-01.044) από μερίσματα (νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο), τόκους (εκτός τραπεζικών καταθέσεων), δικαιώματα, που καθιερώθηκε για πρώτη φορά με την Πολ. 1274/30-12-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2919/31-12-2015), η οποία επισυνάπτεται.
  
Σημειώνεται, ότι το αρχείο των εν λόγω βεβαιώσεων υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου (www.gsis.gr), και ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
 Σχετική Πολ.1274/2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *