Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΑΦ 1188103 ΕΞ 2016- ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Α.Ε. Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Σ.Ε.Α.

Με την   Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1188103 ΕΞ 23.12.2016   της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα  " Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτά Ανώνυμη Εταιρεία από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης Σταθμών Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013."
διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Tο σχετικό εισόδημα που αποκτά ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή έχοντας ως μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, από την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) σε τρίτο (παραχωρησιούχο), των οποίων το κόστος κατασκευής (εγκαταστάσεις και μηχανήματα) έχει επιβαρύνει εξολοκλήρου τον παραχωρησιούχο και το οποίο προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών που αναπτύσσει ο παραχωρησιούχος, αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία, με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013 για το οποίο η ανώνυμη εταιρεία, ως φορέας γενικής κυβέρνησης, υπόκειται σε φορολογία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ίδιου νόμου. ..........
Δείτε ολόκληρη την Α.Π. ΔΕΑΦ 1188103 ΕΞ 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *