Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π 2165/2016-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2165 ΕΞ 24.10.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστική τακτοποίηση προβλέψεων" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Από τα αναφερόμενα στο ερώτημα αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται περί απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ για επιδοτήσεις που αφορούν μισθοδοσία και είχαν αναγνωρισθεί στα έσοδα προηγουμένων χρήσεων.
Βάσει των προβλέψεων του Ν. 4308/2014, (άρθρο 19) οι απαιτήσεις επιμετρώνται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσης, δηλαδή στο ποσό που αναγνωρίσθηκαν αρχικά μείον ζημίες απομείωσης, όταν αυτές προκύπτουν.
Συνεπώς από λογιστικής απόψεως, αν τα ποσά αυτά δεν αναμένεται να εισπραχθούν πρέπει να βαρύνουν τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποίαδιαπιστώνεται το εν λόγω γεγονός, ως ζημίες απομείωσης. Για τα λοιπά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
Δείτε ολόκληρη την Α.Π. 2165/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNFphamtLNHRQdk0/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *