Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ν. 4387/2016

Με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα " Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)"  επέρχονται τροποποιήσεις στον ασφαλιστικό νόμο  4387/2016  με διατάξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ' (Εφαρμοστικές διατάξεις-άρθρα 23 έως 59)
 Ειδικότερα,
- Καθορίζεται η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση καθώς και των εργοδοτών τους.
(άρθρο 27§1)
- Η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
 (άρθρο 38§2)
- Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης.
(άρθρο 39 §3)
  Δείτε την αιτιολογική έκθεση
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pczEzVkpxMmpHWkU/view?usp=sharing
Δείτε το σχέδιο νόμου.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWDRmN2VXYUhFckE/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *