Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

ΠΟΛ.1188/2016-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με την Πολ. 1188 /9.12.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας οικ. 32476/20.10.2016 (ΦΕΚΒ'3588/04.11.2016) και παροχή σχετικών οδηγιών." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 34 της πρώτης εκδοθείσας σχετικής ΚΥΑ 47497/18.12.2012, που σας κοινοποιήθηκε με την ως άνω εγκύκλιό μας, εάν για οποιαδήποτε αιτία, το ποσό επιχορήγησης ή άλλου εσόδου που τελικά συμψηφίζεται, κατά τις ως άνω διατάξεις του ν.4079/2012 (ΦΕΚ ΑΊ80), όπως ισχύει, υπολείπεται της κύριας οφειλής, η διαφορά καλύπτεται από τον Δήμο έως την 31.12.2016, ενώ στην αντίθετη περίπτωση παρακρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του Δήμου. Στην περίπτωση όπου το προβλεπόμενο ποσό της επιχορήγησης δεν αποδοθεί για οιοδήποτε λόγο ή ο Δήμος δεν καταβάλλει τη διαφορά μέχρι την ως άνω ημερομηνία, τότε το συνολικό ποσό της υπαχθείσας οφειλής υπολογίζεται κανονικά με τους τυχόν βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, κάθε μορφής επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1188/2016
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYnJueVJmWFdGWkE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *