Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΠΟΛ.1182/2016- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Φ.Α.Π. ΕΤΩΝ 2011-2013 ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9

Με την  Πολ.1182 /7.12.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε την 26/2016 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, συνοδευόμενη από το 1048/φ. Ερ. 975/7.6.2016 έγγραφό του Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας με διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων, και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτής. [...]
 Προκειμένου να γίνει επανυπολογισμός της αξίας των οικοπέδων της περιφέρειας του Δήμου Νέας Μάκρης, τα οποία βρίσκονται εκτός Α.Π.Α.Α., για τα έτη 2011-2013, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) με μόνη την αναγραφή σε αυτήν του λόγου της τροποποίησης στο πεδίο των παρατηρήσεων του φορολογούμενου, χωρίς την τροποποίηση λοιπών στοιχείων της δήλωσης. Με αυτό τον τρόπο θα τίθεται στη συνέχεια σε εφαρμογή η μηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης - πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Α.Π. ετών 2011-2013, στην οποία ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τη νέα μειωμένη τιμή των 300 ευρώ ανά τ.μ.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1182/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *