Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

ΣΛΟΤ:AΠ 2203/2016-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓ. ΠΑΡΑΚΟΛ/ΘΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2203 ΕΞ 24.10.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "  Μεταφορά της λογιστικής παρακολούθησης δανειακών συμβάσεων υποκαταστήματος στα βιβλία του κεντρικού"
η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Από το πρωτογενές ερώτημα που τέθηκε υπόψη μας προκύπτει ότι το ερώτημα είναι καθαρά φορολογικού χαρακτήρα.
Αναφορικά με τον τρόπο παρακολούθησης των δανείων του υποκαταστήματος από το κεντρικό έχουν εφαρμογή οι εξής διατάξεις:
(α) η παράγραφος 3.01 της ΠΟΛ 1003/2014 που προβλέπει ότι: «από τις διατάξεις του παρόντος νόμου (4308/2014) δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα. Η λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστημάτων μπορεί να διενεργείται από το λογιστικό σύστημα της οντότητας σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές». .....
 Δείτε  ολόκληρη την 2203/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUGRFRExXWElUWTQ/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *