Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 100% ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π

Με την Τροπολογία 15/15 13.3.2015 που κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα "  Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις." προβλέπεται απαλλαγή σε ποσοστό 100 % από τις προσαυξήσεις , τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για όσους πληρώσουν μέχρι 27/3/2015 για οποιαδήποτε εκούσια  καταβολή οφειλής εκτός ρύθμισης.
                                            Άρθρο........
1. Οποιαδήποτε εκούσια καταβολή οφειλής εκτός ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας έως και τις 27 Μαρτίου 2015, συνολικής ή μέρους βεβαιωμένης οφειλής στη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), απαλλάσσεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν. Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής στους φορείς είσπραξης ή κατ' εξαίρεση στη Φορολογική Διοίκηση.
2. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για την εκούσια εξόφληση έως και τις 27 Μαρτίου 2015 του συνόλου της υπολειπόμενης βασικής οφειλής που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας, κατόπιν σχετικής αίτησης του οφειλέτη.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την επομένη της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *