Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

ΜΕ Π.Ν.Π ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π ΤΟΥ Ν.2523/1997 ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Με την Π.Ν.Π.  ΦΕΚ Α' 35/27.3.2015 με θέμα "Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές" επέρχεται με το άρθρο Δεύτερο αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της §1 του άρθρου 1 του Ν.4321/21.3.2015.
Ειδικότερα
 Με την αντικατάσταση για όσους υπαχθούν στην ρύθμιση των 100 Δόσεων εκτός από την διαγραφή των ταμειακών προσαυξήσεων που αρχικώς προβλέπετο  θα διαγραφούν και οι φορολογικές  προσαυξήσεις κ.λ.π  του Ν.2523/1997
                                            
                                               Άρθρο Δεύτερο
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:»
 Δείτε την Π.Ν.Π
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS1VKdGhBRHpVTVU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *