Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

ΔΕΛ Ε 1035327 ΕΞ 2015-ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FATF

Με την  Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1035327 ΕΞ 17.3.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2015" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Η FATF, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών της για την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος από τους κινδύνους που ελλοχεύει η χρησιμοποίησή του για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος ή και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας που έλαβε χώρα στο Παρίσι στις 25-27 Φεβρουαρίου 2015, εξέδωσε δύο έγγραφα σχετικά με τις χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και παράλληλα υιοθέτησε και δημοσίευσε Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (ISIL). ..................
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Ε 1035327 ΕΞ 2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pODA4X2VfNkRaM3M/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *