Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Γ36/02/70-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Με την Εγκύκλιο του ΙΚΑ  Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 /24.3.2015 με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/τ. Α721-3-2015) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», με τις οποίες θεσπίζεται μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:
 *Κατόπιν υποβολής αίτησης του οφειλέτη:
• Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 02/03/2015, ήτοι οφειλές περιόδων απασχόλησης έως 31/01/2015 συμπεριλαμβανομένου και του Δώρου Χριστουγέννων 2014 (στους φορείς που προβλέπεται).
Για τον Ο.Α.Ε.Ε. οφειλές χρονικής περιόδου έως 31/12/2014 και για τον Ο. Γ. Α. οφειλές χρονικής περιόδου έως 30/06/2014.
*Υποβολή αίτησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου έτους 2015.
Καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.03.2015 και εφεξής (για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων από 01/02/2015 και εφεξής). .....
Δείτε ολόκληρη την  Γ36/02/70
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa252QlRYSWJmcTQ/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *