Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Δ12 1027881 ΕΞ 2015-ΜΕΧΡΙ 31/3/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με την Αρ. Πρωτ.: Δ12 1027881 ΕΞ 2015 της  ΓΓ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ.στ' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: 
1.Με το με αρ. πρωτ. Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015/9 Ιανουαρίου 2015 έγγραφό μας, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, και κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 χρησιμοποιούσαν ως έδρα την κατοικία τους χωρίς να δηλώσουν την εν λόγω μεταβολή στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μπορούσαν να υποβάλλουν μεταβολή της επαγγελματικής εγκατάστασης μέχρι και 20.02.2015 χωρίς την επιβολή κυρώσεων του ν.4174/2013.2.
 Με την παρούσα η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται μέχρι 31.3.2015.
                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ    
                                                               ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *