Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το παρόν σχέδιο νόμου, με το οποίο επιχειρεί να επιλύσει επείγοντα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας που αφορούν σε ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση, καθώς και σε ρυθμίσεις ασφαλιστικών θεμάτων.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών Νάντια-Όλγα Βαλαβάνη ​και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης, ​καλ​ούν​ όλους τους πολίτες και κάθε κοινωνικό εταίρο να συμμετάσχουν ​από σήμερα ​στη διαβούλευση και να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι και την Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 14:00​,​ προκειμένου​ να ​συμβάλλ​ουν​ στη​ βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου νομοσχεδίου.
Ειδικότερα,
 1) Όλα τα χρέη των πολιτών προς το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως την 1η Μαρτίου του 2015 θα μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση.
Η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων με μείωση των προσαυξήσεων από 30 έως 90% λήγει στις 26 Μαΐου του τρέχοντος έτους. 
Μέχρι τις 27 Απριλίου οι οφειλέτες θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους όσοι θέλουν να προκαταβάλουν ένα μέρος της βασικής οφειλής τους, με αντίστοιχη ισόποση απαλλαγή των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων.
2) Το νομοσχέδιο προβλέπει και τη ρύθμιση για τις όφειλες προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, πλην του ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η Φεβρουαρίου του 2015.
Η προθεσμία για ένταξη στη ρύθμιση για χρέη στα ασφαλιστικά Ταμεία λήγει στις 30 Απριλίου.
3) Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να επιλέγουν χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγόρια από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά και να παραμείνουν σε αυτήν το τέλος του 2016.
4) Προβλέπεται ότι τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 (Α' 170) και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974 (Α' 90) καταργούνται. Η κατάργηση των προστίμων της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τη δημοσίευση του παρόντος. (άρθρο 19)
5) Προβλέπεται ο ευνοϊκότερος τρόπος φορολόγησης του τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει για φορολογούμενους χωρίς εισόδημα και η κατάργηση της ελάχιστης ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης σε περίπτωση απόκτησης εισοδήματος μόνο από τόκους και ακίνητα.
 6) Προβλέπονται αυστηρές ρυθμίσεις για όσες επιχειρήσεις συναλλάσσονται με μη συνεργάσιμα κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (άρθρο 65 του Ν. 4172/2013).
Όποια ελληνική επιχείρηση εμφανίζει στα βιβλία της ποσά δαπανών τα οποία καταβλήθηκαν σε αυτά τα κράτη ή σε άλλη συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση που δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις περί φακέλου τεκμηρίωσης, θα υποχρεώνεται να πληρώσει φόρο 26% επί των δαπανών αυτών (ως προκαταβολή) και μόνο εφόσον αποδείξει ότι πρόκειται περί πραγματικής συναλλαγής, θα δικαιούται να πάρει πίσω των καταβληθέντα φόρο
(άρθρο 21)
7) Προβλέπεται ότι ο χρόνος κατά τον οποίον εκπίπτει ή αποδίδεται ο φόρος που προκύπτει από τον διακανονισμό του δικαιώματος έκπτωσης που έχει διενεργηθεί σε μία διαχειριστή περίοδο. Ο διακανονισμός περιλαμβανόταν στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, η οποία καταργήθηκε με το ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/8-8-2014) χωρίς να υπάρχει έως σήμερα αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη για τον ορισμό του χρόνου που προκύπτει η υποχρέωση αυτή. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 προβλέπεται ότι : α) καταργείται η εξάμηνη φορολογική περίοδος και η δήλωση απόδοσης φόρου για τους υπόχρεους σε κατ' αποκοπή καταβολή, ορίζεται ως έκτακτη.
8) Καταργείται η ετήσια φορολογική περίοδος για υποβολή δήλωσης ΦΠΑ από τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος οι οποίοι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων
(άρθρο 22)
 9) Επανέρχεται και μάλιστα αναδρομικά το καθεστώς που ίσχυε έως 31.12.2013 για τις εκθέσεις του ΣΔΟΕ, έτσι ώστε να μην αποτελούν μετά από μήνες ενδελεχούς ελέγχου, απλά δελτία πληροφοριών προς τις ΔΟΥ, αλλά να παράγουν άμεσα όλα τα έννομα αποτελέσματα που επιτρέπουν τον καταλογισμό φόρων και προστίμων{άρθρο 26)
Δείτε το σχέδιο νόμου.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTE1aa3JKZ0dKbWs/view?usp=sharing 
Δείτε την Αιτιολογική έκθεση
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pME56OXN6NWZ0Wmc/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *