Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Ν.4465/2017-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/92/ΕΕ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 47/4.4.2017 τεύχος Α' ο Νόμος 4465/2017 με θέμα "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις" ο οποίος περιλαμβάνει και φορολογικές διατάξεις στα άρθρα 32,33,34,35,36,41,42,41,43,και 47.
Οι κυριότερες 10 φορολογικές αλλαγές που επέρχονται απαριθμούνται παρακάτω.
1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), ως προς την φορολογική αντιμετώπιση της εισφοράς ενεργητικού από μία εισφέρουσα εταιρεία έναντι τίτλων μίας λήπτριας εταιρείας. Ειδικότερα ορίζεται ότι, η εισφέρουσα εταιρεία απαλλάσσεται οριστικά από τον φόρο για την τυχόν υπεραξία που προκύπτει λόγω της εισφοράς ενεργητικού, εκτός εάν μεταβιβάσει τους αποκτώμενους τίτλους εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της εισφοράς ενεργητικού, οπότε ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών λαμβάνεται η αξία που είχαν τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία αμέσως πριν από την εισφορά.
(άρθρο 32)
2. Γίνεται νομοτεχνική διόρθωση στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) ως προς τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε όποιον παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. (άρθρο 33)  .............
Δείτε τις κυριότερες 10 Φορολογικές αλλαγές.

https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVTAwVnJlRG5vazQ/view?usp=sharing

Κατεβάσετε τον νόμο 4465/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNV90dkhwdHhRR2s/view?usp=sharing

1 σχόλιο:

  1. Χρειάζεστε ένα γρήγορο, επείγουσα και ασφαλή δάνειο; Επικοινωνήστε financialdepartment.online@gmail.com

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *