Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

ΚΑΙ Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Με την  Αρ. Πρωτ: Φ80000/οικ.17002/739/7.4.2017 του ΕΦΚΑ  με θέμα " Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την εγκύκλιο με αριθμ. Φ80000/οικ. 5547/248/7.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ) για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί σχετικά με το είδος της σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, διευκρινίζουμε ότι στην έννοια της σύμβασης περιλαμβάνεται τόσο η έγγραφη όσο και η προφορική σύμβαση. 
 Ως εκ τούτου, η σύμβαση η οποία θα αναφέρει τη διάρκεια, καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, την οποία ο αντισυμβαλλόμενος – εργοδότης οφείλει να καταχωρήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.efka.gov.gr του ΕΦΚΑ, δύναται να έχει συμφωνηθεί και προφορικώς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
                      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
                                                                    ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
                                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Δείτε ολόκληρη την  Φ80000/οικ.17002/739/7.4.2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVTIyRmFRXzZ1Q3c/view?usp=sharing


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *