Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

ΠΟΛ.1054/2017-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 22/2017 ΤΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Με  την  Πολ.1054/5.4.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "   Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 22/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σας κοινοποιούμε την υπ'αριθμ.ΝΣΚ 22/2017 ομόφωνη γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Τμήμα Β') η οποία έγινε αποδεκτή από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή (22/2017), η υπ'αριθμ. 25/2011 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ έχει εφαρμογή: 
A. Ως προς τη φορολογική μεταχείριση της, προ της ενάρξεως της ισχύος των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.4110/2013 (23.1.2013) καταβληθείσας παροχής - ασφαλίσματος που διενεργείται στα πλαίσια ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων (όπως τα DAF), που έχουν συνάψει οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τους εργαζομένους τους, αυτή αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση σωρευτικής συνδρομής των κατωτέρω προϋποθέσεων:
 α. Ομαδική ασφάλιση του προσωπικού της επιχείρησης από τον εργοδότη.
β. Ο εργοδότης, συνάπτοντας γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου, αναλαμβάνει να καλύπτει αυτός, ολικά ή μερικά το ασφάλιστρο
. γ. Η ασφάλιση αυτή να επιβάλλεται από το νόμο ή να έχει αποτελέσει όρο μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών της εργασιακής σύμβασης ή δεσμευτικής για τον εργοδότη ΣΣΕ ή διαιτητικής απόφασης.
 δ. Καταβολή του ασφαλίσματος στον εργαζόμενο, δυνάμει του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης, κατά το χρόνο επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, ανεξαρτήτως της μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας του συμβολαίου. ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1054/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYnZoSjNxUUJXVWM/view?usp=sharing
Δείτε την Γνωμ. 22/2017 του Ν.Σ.Κ
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNVg0TUFwOFZYOEE/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *