Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

ΠΟΛ 1059/2017- Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Πολ.1059/7.4. 2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1325/19.4.2017 τεύχος Β' - με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
 Επισημαίνεται  * ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν και οι ημεδαπές  Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.
 * Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20ή Μαΐου του έτους φορολογίας.
Ειδικότερα,
- Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
- Η αρχική δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet. .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1059/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbG5CX1lta3pPWEk/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *