Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Ν.4374/2016-Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 50/1.4.2016 τεύχος Α' ο  Νόμος 4374/2016  με θέμα " Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις."
 ο οποίος στο άρθρο 8 περιλαμβάνει τις διατάξεις για την υποβολή των Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων Φορολογικού έτους 2015.
Ειδικότερα,
Στην  ανάρτηση της 24/3/2016  αναφέρονται οι τρεις αλλαγές που επέρχονται στην υποβολή των  φετινών φορολογικών δηλώσεων.
 Κατεβάστε τον Ν.4374/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRURVSjF3Q2xIcGs/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *