Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

ΠΟΛ.1043/2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1026/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.ΓΔ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ

 Mε την Πολ.1043/7.4.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1026/16-2-2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. και παροχή οδηγιών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ΠΟΛ.1026/16.2.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη: α. Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, β. Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωση τους στο εσωτερικό της χώρας», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 577/Β/3-3-2016 (ΑΔΑ: ΩΒΙ0Η-Κ6Θ) και ισχύει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της. Η εν λόγω Απόφαση καθορίζει τόσο τη διαδικασία, η οποία θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα από όλους τους Φορείς Διαχείρισης των υπαρχουσών Ελευθέρων Ζωνών, τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς και τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, όσο και τις προϋποθέσεις για:
Δείτε ολόκληρη την Πολ.10432016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWVJQMXBaRWdpNG8/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *