Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

ΔΕΑΦ Α 1060851 ΕΞ 2016-ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

 Με την  Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1060851 ΕΞ12.4.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης."παρέχονται νέες διευκρινίσεις για τις αποζημιώσεις απόλυσης.
Ειδικότερα, 
 Διευκρινίζεται, ότι στην περίπτωση καταβολής της αποζημίωσης, λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, σε δόσεις, ανεξάρτητα από το αν αυτές αντιστοιχούν στο ίδιο ή σε διαφορετικά φορολογικά έτη, ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται επί του συνόλου της οφειλόμενης αποζημίωσης σύμφωνα με την κλίμακα της παρ.2 του παρόντος. Ο φόρος αυτός επιμερίζεται εις μέρη ανάλογα με τα ποσά των καταβαλλόμενων δόσεων, παρακρατείται κατά την καταβολή της κάθε δόσης και αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της κάθε δόσης (παρ.6 άρθ.60 ν.4172/2013 και ΠΟΛ.1049/11.2.2014).
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Α 1060851 ΕΞ2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pamRFcno4VnFjdDg/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *