Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016 -ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ

Με την  Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 17.3.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του ν.4172/2013 και του άρθρου 21 του ν.4174/2013"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
* Υπενθυμίζουμε ότι με την § 3 του άρθρου 21 του ν.4174/2013 ο Φάκελος Τεκμηρίωσης καταρτίζεται μέχρι 30/4/2016 και ο Συνοπτικός Πίνακας του 2015 πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι 30/4/2016.
Ειδικότερα,
 Τα κέρδη από συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα στον βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου, συνάγεται ότι οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και αναμορφώνονται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης (δηλούμενες λογιστικές διαφορές) δεν αποτελούν αντικείμενο τεκμηρίωσης σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων, έστω και αν αφορούν ενδοομιλικές συναλλαγές. 
Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρονται στον Φάκελο Τεκμηρίωσης καθώς και στον σχετικό κατάλογο ενδοομιλικών συναλλαγών προς τεκμηρίωση του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, με την επισήμανση ότι πρόκειται για δαπάνες που έχουν αναμορφωθεί φορολογικά.
Δείτε ολόκληρη την   ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdHZKbm8tODg2THM/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *