Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Δόθηκε στην Δημοσιότητα από το Υπουργείο Εργασίας το νέο Νομοσχέδιο με θέμα "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων" το οποίο εν συνεχεία ετέθη σε δημόσια διαβούλευση  μέχρι την Πέμπτη 21.4.2016 και ώρα 09:00  και στο οποίο στα άρθρα 137 και 138 περιλαμβάνονται οι φορολογικές διατάξεις.
Ειδικότερα,
Οι κυριότερες φορολογικές αλλαγές που επέρχονται με το νομοσχέδιο αυτό  απαριθμούνται παρακάτω.
1) Ορίζεται νέα κλίμακα υπολογισμού του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Η νέα κλίμακα αποτελείται από τέσσερα (4) κλιμάκια(από 3) και ο ανώτερος συντελεστής αυξάνεται σε 45% πάνω από 40001€(από 42% πάνω από 42000€). Τα μεσαία εισοδήματα έχουν ένα μικρό όφελος από την νέα κλίμακα το οποίο όμως  εξανεμίζεται από την αύξηση της έκτακτης εισφοράς.
2)Μειώνεται σε 2000€(από 2100€) μέχρι 20.000€(από 21.000€) η μείωση του φόρου από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις ενώ πάνω από 20.000€ το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 10€(από 100€) ανά χίλια 1.000€.
3) Οι άμεσες ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, με εξαίρεση τις πράσινες και τις συνδεδεμένες, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, αποτελούν κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, για εισοδήματα από 1.1.2016 και εξής.
4)Τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις φορολογούνται αθροιστικά με αυτά από επιχειρηματική δραστηριότητα,(από 26% μέχρι 50.000€ και 33% πάνω από 50.000 € που φορολογούντο με  άλλη κλίμακα)
ενώ τα εισοδήματα από ατομική αγροτική επιχείρηση, φορολογούνται αυτοτελώς με την νέα κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων (από 13% που φορολογούντο) Οι μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ν. 4172/2013΄( δηλαδη2.000 €) δεν εφαρμόζονται στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
5)Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων σε 15%. (από 10%)
6) Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία(ενοίκια) φορολογείται πλέον με την νέα κλίμακα
 με συντελεστές 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ,(από 11%)
  35% για εισοδήματα από 12.001 ευρώ έως και 35.000 ευρώ(από 33% για πάνω από 12.000€)
και με συντελεστή 45% για υπερβάλλοντα εισοδήματα από 35.001€.(από 33%)
7) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  με νέα κλίμακα( με ανώτερο συντελεστή 10% για εισοδήματα πάνω από 220.000€) και υπολογίζεται πλέον με οριακούς συντελεστές, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να εφαρμόζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του
8) Διατηρούνται ως ίσχυαν προ της τροποποίησής τους με το παρόν άρθρο οι συντελεστές του άρθρου 29, παράγραφος 1, (26% για εισοδήματα μέχρι 50.000€ και 33% για πάνω από 50.000€)
για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των υπόχρεων των περιπτώσεων β' (προσωπικές), δ' (συνεταιρισμοί), ε' (κοινωνίες αστικού δικαίου κ.λ.π.), στ' (κοινοπραξίες) και ζ' (λοιπές νομικές οντότητες)του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
* Τα ανωτέρω  έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ η παρακράτηση της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με την νέα κλίμακα αρχίζει να πραγματοποιείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εξής.
(άρθρο 137) 
9)Καταργείται το ειδικό τέλος πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. (άρθρο 12 του ν. 4346/2015)
(άρθρο 138)
Τέλος  με την § 10 του άρθρου 38 προβλέπεται ότι : Από 01/07/2016 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.
 Κατεβάσετε το νομοσχέδιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *