Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

ΣΛΟΤ:Α.Π. 317/2016- ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ε.Λ.Π

Με την  Αριθμ. Πρωτ.: 317ΕΞ 29.2.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ενδεχόμενο υποχρέωσης τήρησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων βάσει του Ν. 4308/2014" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η διατύπωση του νόμου, ως ισχύει σήμερα, είναι σαφής και προβλέπει τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ανωτέρω περίπτωσης βάσει των Δ.Π.Χ.Α.
Δείτε ολόκληρη την 317/2016 Γνωμ.του ΣΛΟΤ.
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWktoRmZ0X1B3Y1E/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *