Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΧΡ 2012

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1060/26.3.2013 τουΥΠΟΙΚ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 806 /8.4.2013 τεύχος Β' με θέμα "
Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012)" παρέχονται οι πίνακες με τα αγροτικά εισοδήματα της χρήσεως 2012 που θα δηλωθούν εφέτος. 
Ειδικότερα,
Εγκρίνουμε:
 1. Τους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος-ενοικίου - μόνιμης φυτείας οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012) που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν:
 α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για όλες τις περιφερειακές ενότητες των νομών του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
 β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
 γ) Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.
 Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών, που καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή...............
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο -Πολ 1060/2013 καθώς και τους πίνακες όλων των νομών της χώρας.https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUWZYMURaRHFIbE0/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *