Τρίτη 30 Απριλίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

30.4.2013
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Μαυραγάνη, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παρ.2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε, καθώς και των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2012, οι οποίες λήγουν στις 30 Απριλίου 2013, παρατείνεται μέχρι και την 15η Μαΐου 2013.
Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων τουλάχιστον έως την 9η Μαΐου 2013.
Εν συνεχεία εξεδόθη η Α.Υ.Ο-Πολ. 1096/30.4.2013 η οποία(δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1089/30.4.2013 τεύχος Β')και  αναφέρει.
                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων που ορίζονται με την
περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα ΦορολογίαςΕισοδήματος για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικούχαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, καθώς και τωνεκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2012, οι οποίες λήγουν στις 30Απριλίου 2013, μέχρι και την 15η Μαΐου 2013.
2. Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής
δήλωσης ΦΠΑ, θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν την
διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο
ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων τουλάχιστον έως την
9η Μαΐου 2013.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *