Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛ. ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Με την Πολ.1075/17.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Ε.4. παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/12.11.2012 (ΦΕΚ Α 222) σχετικά με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή επιστροφής στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ."διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
 Με το νόμο 4093/2012(ΦΕΚ Α 222) και την  υποπαράγραφο Ε4 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου αυτού τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και ειδικότερα αντικαταστάθηκαν τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 41.
Ειδικότερα, η επιστροφή του φόρου που δικαιούνται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 41, προκύπτει πλέον με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%, αντί για 11% που ίσχυε, στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του Κώδικα ΦΠΑ προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών του καθεστώτος αυτού.Ο νέος κατ’ αποκοπή συντελεστής επιστροφής φόρου εφαρμόζεται για αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από 1.1.2013 και μεταγενέστερα.Δεδομένης της ανωτέρω μείωσης μειώνεται και ο συντελεστής επιστροφής που προβλέπεται για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους αγρότες και οι οποίες υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, από 5% στο 3%, (πωλήσεις από δικό τους κατάστημα, στις λαϊκές αγορές, εξαγωγές).
Για την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής των αγροτών ειδικού καθεστώτος για το έτος 2013 θα χρησιμοποιηθεί το έντυπο Φ6 TAXIS «Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών» (010 Α-ΦΠΑ, έκδοση 2007), έκδοσης 2007.
Όσον αφορά τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, ισχύουν αναλογικά οι διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1045/22.4.2010 με κατάλληλη τροποποίηση του ισχύοντος συντελεστή επιστροφής (6%).
Ο Αν. Γεν. Διευθυντής Φορολογίας
Γ. Κριτσέλης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *