Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ψηφίστηκε χθές στην ολομέλεια της Βουλής( Πρακτικά ΜΑ', 13 Μαίου) το σχέδιο Νόμου με   θέμα  «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α΄ 35) και άλλες διατάξεις'
  Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο  επέρχονται  φορολογικές ρυθμίσεις οι οποίες αναφέρονται παρακάτω.
1α  Παρατείνεται μέχρι και τις 30.6.2015 η προθεσμία για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων τόσο για τις μεταβολές που έλαβαν χώρα κατά το έτος 2014 (η σχετική προθεσμία έληγε 31.3.2015), όσο και για αυτές που έλαβαν (ή θα λάβουν) χώρα από 1.1.2015 έως 31.5.2015 (η σχετική προθεσμία ήταν 30 ημέρες από τη μεταβολή). 
1β. Επίσης ορίζεται ότι, νομικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει τα στοιχεία των ακινήτων τους, της 1ης Ιανουαρίου 2011, με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρμογών γραφείου, υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, εφόσον η υποβολή γίνει το αργότερο εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ανάρτηση από τη Φορολογική Διοίκηση της προσωρινής περιουσιακής τους εικόνας, βάσει των ανωτέρω υποβληθέντων ηλεκτρονικών αρχείων, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 30.6.2015, ανεξάρτητα από την ανάρτηση. 
2.  Παρέχεται και για το έτος 2015 (ίσχυε για το έτος 2014) η κατ' εξαίρεση δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στους μήνες από την άρση της ακινησίας μέχρι το τέλος του έτους (αντί του ετήσιου ποσού τελών που κατά κανόνα ισχύει). 
3.  Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4321/2015, ώστε να καταστεί σαφές ότι στη ρύθμιση του εν λόγω νόμου δύναται να υπαχθούν και οι μη φορολογικές οφειλές που θα έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία της σχετικής αίτησης, εφόσον αφορούν υποχρεώσεις ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.
Δείτε το ψηφισθέν Νομοσχέδιο.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZHE1dmJncXJiR1E/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *