Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

ΔΕΑΦ Β 1067042 ΕΞ 2015-ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Mε την Δ.Λ  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1067042 ΕΞ 15.5.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Σχετικά με τη διενέργεια παρακράτησης φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου……………, που συστάθηκε με την αριθ. ΚΑ/679/22.08.1996 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 826 Β΄), αποτελεί νομική οντότητα, εφαρμοζομένων, ως προς τη φορολογική μεταχείρισή του, όσων αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, και συνεπώς, στις αμοιβές που του καταβάλλονται από φορείς γενικής κυβέρνησης δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος.
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1067042 ΕΞ 2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU3JVaDFZWnJWdW8/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *