Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

ΔΕΑΦ Β 1061927 ΕΞ 2015-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

Mε την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1061927 ΕΞ 5.5. 2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με την παρούσα γίνεται δεκτό, προκειμένου να αποφευχθεί πρόσθετο διαχειριστικό κόστος, ότι ο φόρος που δεν παρακρατήθηκε ή η διαφορά του φόρου που προκύπτει σε περίπτωση διενέργειας παρακράτησης με χαμηλότερο συντελεστή, κατά την καταβολή ή την πίστωση τόκων υπερημερίας μέχρι την έκδοση της ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εγκυκλίου μας, δεν οφείλεται από τους υπόχρεους σε παρακράτηση, αλλά ο δικαιούχος των εν λόγω τόκων, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, θα φορολογηθεί για τους τόκους αυτούς με συντελεστή 26% ή 26% και 33%, κατά περίπτωση, συμψηφιζομένου μόνο του ποσού του φόρου που τυχόν παρακρατήθηκε για το εισόδημα αυτό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω.
 Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Β 1061927 ΕΞ 2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYlBmQ01EY0lXVVk/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *