Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

ΔΕΦΚΦ Δ 5011604ΕΞ2015- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΦΠΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Με την Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 5011604 ΕΞ 26.5.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ αρχαιολογικών αντικειμένων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Σε κάθε περίπτωση που εισάγονται αντικείμενα πολιτιστικού χαρακτήρα τα οποία επαναπατρίζονται στη χώρα μας πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες διατυπώσεις και να υποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικότερα προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από ΦΠΑ για επαναπατρισθέντα αρχαιολογικά αντικείμενα που πρόκειται να εισαχθούν και να παραμείνουν σε μουσεία, απαιτείται η τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων από τα δικαιούχα ατέλειας πρόσωπα (μουσεία κλπ) δηλαδή η υποβολή τελωνειακού παραστατικού και των προβλεπομένων δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων και η έγκριση του αρμοδίου Υπουργείου για την παραλαβή των αντικειμένων αυτών.  ............
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΦΚΦ Δ 5011604ΕΞ2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOVdubl9Wd1dwVFU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *